İŞ KANUNU

Apartman,site yönetimimiz sırasında İş Kanununun ilgili maddeleri uygulanmaktadır.